top of page

UNDERTEXTNING OCH ÖVERSÄTTNING

INOM FILMPRODUKTION

LÄS MER

UNDERTEXTNING OCH ÖVERSÄTTNING

INOM FILMPRODUKTION

Hanterar de flesta språkkombinationer

Levererar undertexter i samtliga filformat

Översätter filmmanus direkt i manusprogram

LÄS MER

MANUSÖVERSÄTTNING

Översätter filmmanus direkt i manusprogram

Filmmanus översätts direkt i manusprogram, som exempelvis Final Draft och ScreenWriter, vilket säkerställer att all formatering bibehålls. Levereras i samma filformat som mottaget.

Dialoglistor

Den befintliga dialoglistan översätts till önskat språk. Levereras i samma filformat som mottaget, eller efter önskemål.

Synopsis, konceptbeskrivning m.m.

Dokumenten översätts till önskat språk. Levereras i samma filformat som mottaget, eller efter önskemål.

Speakermanus (Voiceover)

Manus översätts till önskat språk och anpassas språkligt för att fungera vid inläsning i studio. Levereras i samma filformat som mottaget, eller efter önskemål.

Undertextning

Dialog översätts till önskat språk samtidigt som texten anpassas och tidkodas enligt gällande standard för möjlig läshastighet av undertext.

Undertextning för hörselskadade

Dialog undertextas i originalspråk, med eller utan ljudangivelser, efter önskemål. Undertexterna anpassas och tidkodas enligt gällande standard för möjlig

läshastighet.

Arbetsmaterial och leverans

För att kunna undertexta ert filmaterial är allt vi behöver en videoreferens med tidkod i bild samt, om det finns, manus/dialoglista. Undertexterna levereras i det filformat som bäst passar er slutanvändning, programvara eller plattform – som direktimport för DCP, VOD, eller redigeringsprogram som Final Cut eller Avid.

undertexter
Översättning

UTFORMA/SKAPA

Dialoglista

Dialogen transkriberas i originalspråk. Karaktärsnamn och tidsangivelser för varje replik kan anges. Levereras i önskat filformat.

Speakermanus (Voiceover)

Inspelad berättarröst transkriberas i originalspråk. Tidsangivelser markeras vid textblocken för en smidigare orientering i manuset. Levereras i önskat filformat.

Utforma Skapa

OM TC:subtitling

TC:subtitling tillhandahåller undertextnings- och översättningstjänster särskilt anpassade för filmproduktion. Vi kan erbjuda en kontinuitet gällande översättning och undertextning genom hela ert projekt: översättning av synopsis och successiva versioner av storyline och manus; löpande undertextning/översättning av arbetsmaterial ”in progress”; samt undertextning av den färdiga produktionen inför distribution.

Vi hanterar de flesta språkkombinationer och vår unika förståelse för processerna inom filmproduktion gör oss lyhörda för kundens specifika önskemål och behov av skräddarsydda lösningar. Målsättningen är att hålla en konsekvent god service, en hög språklig kvalitet samt vara i framkant när det gäller de tekniska möjligheterna.

​TC:subtitling grundades 2011 av Kerstin Larsson. Under sina många års erfarenhet av branschen, både nationellt och internationellt, har Kerstin skapat ett globalt nätverk av noga utvalda översättare med gedigna insikter i filmbranschen som utgör grunden för företagets framgång.

Om
Kontakt
bottom of page